Nabídka práce

MKS Beseda, příspěvková organizace oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo

VEDOUCÍ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

 

Zaměstnavatel: MKS Beseda, příspěvková organizace

Místo výkonu práce: Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice

Předpokládaný termín nástupu: květen 2024

 

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • platové podmínky dle platných právních předpisů,
 • samostatnou a kreativní práci,
 • aktivní účast na rozvoji kulturního života ve městě.

 

Předpoklady pro výkon funkce:

 • dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,
 • znalost českého jazyka a kultivovaný písemný projev,
 • základní znalost anglického jazyka a schopnost domluvit se,
 • komunikativnost, umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost,
 • schopnost řídit malý kolektiv lidí, zpracovávat základní rozpočty, plánovat,
 • schopnost koncepční práce,
 • řidičské oprávnění skupiny B.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • informační servis návštěvníkům,
 • maloobchodní prodej zboží,
 • analýza, průzkum a vyhodnocování rozvoje a potřeb cestovního ruchu,
 • realizace rozvojových aktivit cestovního ruchu ve spolupráci s dalšími aktéry z oblasti turismu,
 • koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra,
 • realizace marketingových aktivit: tvorba propagačních materiálů a jejich distribuce, správa sociálních sítí, e-mailing, aktivní propagace akcí ve městě,
 • vytváření a aktualizace databází informací o možnostech ubytování, stravování, atrakcí, služeb ve městě a okolí,
 • aktivní spolupráce s destinační agenturou Třebíčsko moravská Vysočina a turistickými cíli,
 • součinnost při realizaci kulturních akcí pořádaných MKS Beseda.

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí osahovat:

 • jméno, příjmení uchazeče, případně titul,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • kontaktní telefon a email,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
 • originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete do 14. 4. 2024 na e-mailovou adresu besedamb@besedamb.cz nebo do datové schránky chjn2kd, případně doručte v zalepené obálce, nadepsané značkou „VŘ – TIC” na adresu:

MKS Beseda, příspěvková organizace

Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice

 

Případné další informace na tel. číslech:

725 038 578 Vladimír Čábel, ředitel MKS Beseda, příspěvková organizace

727 859 319 Bc. Kristýna Lukášová, asistentka ředitele

 

Dokument ke stažení ZDE