Rekonstrukce

I. etapa

V roce 2008 a 2009 proběhla I. etapa stavebních úprav budovy Městského kulturního střediska Beseda v Moravských Budějovicích. V rámci této etapy byla provedena rekonstrukce střechy a byly vybudovány prostory pro administrativní a technické zázemí kulturního střediska ve 3. nadzemním podlaží. Jednalo se zejména o prostory kanceláří, skladů a archivů včetně technologického zázemí, zároveň zde byly soustředěny veškeré technologické místnosti zajišťující provoz budovy jako jsou strojovny vzduchotechniky a plynová kotelna. Pro účely divadelního sálu zde byla vybudována také nová místnost pro osvětlovače. Vzhledem k úpravám 3. nadzemního podlaží byla provedena také částečná rekonstrukce stropů nad 2. nadzemním podlažím. Rekonstrukce střechy pak spočívala v rekonstrukci krovu, výměně střešní krytiny a s tím souvisejících klempířských pracích. Zhotovitelem veškerých prací byla firma STABO MB s.r.o.


II.etapa

Vroce 2018 proběhla celková rekonstrukce MKS Beseda. Nejprve proběhlo velké stěhování , kanceláře redakce měsíčníku Moravskobudějovicko, kancelář vedení Besedy a turistické informační centrum byly přemístěny do náhradních prostor Podnikatelského inkubátoru na náměstí Míru č.p. 25. Půjčovnu kostýmů do prostor vedle Úřadu práce na ul. Husova 375.

Po té došlo k předání staveniště a rekonstrukce byla zahájena. Na základě výsledku výběrového řízení se dodavatelem prací stala společnost STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice s celkovou cenou 41,935.732 Kč bez DPH a předpokládaným termínem dokončení prací koncem října 2018.

Předmětem rekonstrukce byly stavební práce spočívající v úpravě stávajícího objektu Besedy.  Budova je třípodlažní, přičemž třetí podlaží bylo v roce 2009 provedeno nově jako půdní vestavba. Objekt je částečně podsklepen. V úrovni 1. NP byl v levé části proveden bezbariérový přístup, stávající infocentrum bylo přemístěno do nové pozice a místo původního infocentra byla zřízena šatna pro návštěvníky.  Prostory bývalé restaurace byly upraveny pro potřeby hudebních a prezentačních akcí. V objektu byl realizován výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a ze zadní strany objektu pak nákladní výtah pro potřeby divadelního jeviště. Druhé nadzemní podlaží bylo s drobnými dispozičními úpravami provedeno dle původního rozsahu. Stropy mezi 1. NP a 2. NP byly provedeny nové.  Třetí nadzemní podlaží je nyní osazeno technologií, tj. jsou osazeny vzduchotechnické jednotky a nové kotle pro vytápění sálů.  Ve všech řešených místnostech došlo k přeřešení stávajícího způsobu a systému vytápění, provedení nových rozvodů vzduchotechniky a rozvodů silnoproudu a slaboproudu. U objektu je nyní kompletní zateplení všech fasád kromě historické do ul. Purcnerova, již opravené čelní fasády.  Zároveň byla provedena sanace vlhkostních poruch zdiva.

fotogalerie z 2. etapy ZDE