ceník inzerce

Ceník inzerce ve zpravodaji Moravskobudějovického mikroregionu platný od 1. 2. 2021.

Uzávěrka do 10. dne v předchozím měsíci.

Při opakované inzerci nabízíme slevu:

3 měsíce (tři inzerce stejného rozsahu během jednoho kalendářního roku) – 10% 

6 měsíců (šest inzercí stejného rozsahu během jednoho kalendářního roku) – 15%

celoročně 20% (11 čísel)

 


 
vzpomínka / blahopřání / poděkování 242,- Kč

 


 
Řádková inzerce:
  • inzerci podávejte v turistickém informačním centru (MKS Beseda)
  • řádek má 30 znaků (včetně mezer)
  • cena inzerce je kalkulována podle počtu řádků – první řádek 60,- Kč, každý další + 20,- Kč
  • rámeček u inzerce – příplatek 50% z ceny inzerátu
  • platba probíhá v hotovosti
  • sleva při opakování se na řádkovou inzerci nevztahuje

 


 

Kulturní akce škol Moravskobudějovického mikroregionu sleva 50% (grafická inzece).

Politická inzerce (volební kampaně) + 100%

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.