VÝPUJČNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOSTÝMŮ

1. Zákazník má právo si zapůjčit libovolný počet kostýmů včetně doplňků a to na předem sjednanou dobu. Doba však nesmí být delší než 3 měsíce.

2. Zákazník má právo být obsloužen. Nesmí se sám bez dovolení pohybovat po půjčovně mezi stojany, přebírat se v uložených kostýmech nebo jejich doplňcích bez svolení majitele.

3. Zapůjčené kostýmy a rekvizity musí být vráceny nejpozději v den uvedený na protokolu o zapůjčení. V případě nedodržení sjednaného termínu pro vrácení, bude zákazníkovi účtován penalizační poplatek dle platných výpůjčních podmínek.

4. Zákazník bude používat zapůjčené kostýmy řádně a bude se o ně starat. Bude je chránit před poškozením, ztrátou či zničením.

5. Kostým včetně doplňků musí být vrácen ve stejném stavu a kvalitě jako byl při zapůjčení. Tím se rozumí nepoškozený, bez jakýchkoli úprav (zkracování, stříhání, odstraňování nášivek atd.) Veškeré náklady na opravu či náhradu za poškození a ztrátu hradí uživatel v plné výši. Náhrada se posuzuje podle toho, zda se jedná o závadu odstranitelnou (rozpáraný šev, rozbitý zip, utržený knoflík apod.) nebo neodstranitelnou (polití kostýmu vínem, mastnotou, propálení atd.)

5. Dojde-li ke ztrátě kostýmu nebo k jeho úplnému znehodnocení je zákazník povinen uhradit náklady v plné výši na jeho opětovné pořízení a to ve stávajících cenách.

6. Zákazník má právo si kostým bezplatně vyzkoušet a vybrat přímo v prostorách půjčovny a upozornit půjčovatele na případné závady a nedostatky.  Půjčovatel je povinen zákazníkovi závadu na kostýmu nebo jeho doplňku odstranit do smluveného termínu nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z ceny.

4. Zákazník nemůže vyžadovat bezplatné vyzkoušení kostýmu mimo prostor půjčovny např. odnést si jej domů na vyzkoušení. Jestliže tak učiní, bude to hodnoceno jako zápůjčka a zákazník zaplatí požadovaný obnos v plné výši.

7. Zákazník je povinen při zapůjčení kostýmu nebo doplňku uvést svoje jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon nebo jiný kontakt. Při odmítnutí tohoto požadavku mu nebude kostým půjčen.

8. Zákazník je povinen při převzetí kostýmů zaplatit požadovanou částku za jejich zapůjčení dle platného ceníku a to včetně vratné kauce (v případě krojů). Na zaplacenou částku mu bude vystaven daňový doklad.