VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY

– Při zapůjčení kostýmu je třeba mít platný občanský průkaz.

– Zákazník vždy prohlédne spolu s majitelem půjčovaný kostým, aby byl bez závad. Případné shledané závady se zapíší do kolonky, která je součástí objednacího archu.

– Cena za půjčení kostýmu je stanovena v platném ceníku půjčovny.

– Zákazník skládá při podpisu podmínek za půjčené kroje vratnou zálohu ve výši 500 Kč za jeden kus.

– Záloha je zákazníkovi vrácena vždy v plné výši při vrácení krojů, pokud jsou v pořádku.

– Při vrácení kroje, který je shledán zcela poškozeným, vratná záloha propadá ve prospěch majitele.

– Při poškození, které je opravitelné, se odečítá část zálohy zákazníka a to dle rozsahu poškození kroje. Část odečtené zálohy určuje majitel.

– Nápravu škod může provádět sám zákazník pouze v případě, že je k takové nápravě kompetentní, či nápravou zachová původní podobu kroje (např. přišití knoflíku, spravení zipu, přilepení odpadlé časti apod.). Pokud škodu na kroji zákazník vhodně napraví, bude mu vrácena celá záloha. Zda je náprava dostačující posuzuje majitel. V případě většího rozsahu škod nemá zákazník právo kostým napravovat, nebo pouze po dohodě s majitelem.

– Opravu poškozeného kostýmu hradí zákazník po dohodě s majitelem.

– Při nevrácení kostýmu/kroje v předem sjednaný den, bude za každý započatý den účtováno kromě standardního poplatku navíc i penále ve výši 100Kč/den.

– Při ztrátě kostýmu/kroje zákazník hradí škodu v plné výši majiteli, s cenou kostýmu/kroje bude zákazník seznámen při podpisu sjednávacího archu.

– Praní a čištění kostýmu nesmí provádět zákazník